Celem wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić.

1. Administratorem Waszych danych jest Magdalena Makać prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Magdalena Makać w Gdyni (ADO lub Administrator). We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pomocą podstrony kontakt.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przeze mnie w następujących celach i na następujących podstawach:

  • przedstawienia oferty naszych usług, w przypadku przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub dostępnych środków kontaktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie przed zawarciem Umowy);
  • obsługi pozostałych zapytań z formularza kontaktowego w zakresie odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes);
  • w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawidłowego zawarcia umowy, prowadzenia korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po zakończeniu tego okresu do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

4. Przysługuje Państw prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

5. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Mojego prawnie uzasadnionego interesu lub profilowania.

6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty pomagające utrzymać serwis internetowy, np. dostawcy usług hostingowych. Dokładamy wszelkich starań, aby podmioty te działały zgodnie z RODO.

8. Mogę korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli profilowania. Będą to zewnętrzne programy analityczne, np. Google Analytics, które wykorzystują dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie umożliwia dopasowanie ofert i reklam do Państwa potrzeb.

9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie planuję przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jednak w przypadku, gdyby dostawca usług hostingowych posiadał siedzibę poza EOG zapewniam, że zadbam o to, aby zagwarantowali wysoki stopień ochrony danych osobowych zgodny z RODO.